Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Trường tiểu học Việt Hồng có 30 giáo viên,trong đó số giáo viên đã được tiêm phòng covid 19 chiếm 90% còn lại là số giáo viên chưa được

Toán Lớp 5: Trường tiểu học Việt Hồng có 30 giáo viên,trong đó số giáo viên đã được tiêm phòng covid 19 chiếm 90% còn lại là số giáo viên chưa được tiêm.Tính dố giáo viên chưa được tiêm phòng?
Giúp em,em sẽ cho 5* vs tim ạ!

Comments ( 2 )

 1. $@Mun$
  Bài giải
  Số giáo viên đã được tiêm phòng covid-19 ở trường Việt Hồng là:
  30xx90:100=27 (giáo viên đã được tiêm phòng)
  Số giáo viên chưa được tiêm phòng là:
  30-27=3 (giáo viên chưa được tiêm phòng)
  Đáp số: 3 giáo viên chưa được tiêm phòng.

 2.   Số giáo viên đã được tiêm phòng covid-19 là:
         30 $\text{x}$ 90:100=27  (giáo  viên)
    Số giáo viên đã chưa được tiêm phòng covid-19 là:
          30-27=3  (giáo  viên)
                 Đ/S: 3  giáo  viên
  #Karis257

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )