Toán Lớp 8: tính các góc hình thang ABCD (AB//CD) biết A=3D và B- C = 30°

Toán Lớp 8: tính các góc hình thang ABCD (AB//CD) biết A=3D và B- C = 30°

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ AB//CD nên A + D =180 (2 góc TCP)
  Thay A=3D vào ta đc: 3D + D =180 => 4D=180 => D=45
  Do đó A=3.45=135
  Từ AB//CD nên B + C = 180 (2 góc TCP)
  Mà B – C =30 => B = 30+C;  thay vào B + C = 180 ta có:
  30 + 2C =180 => C=75
  Do đó B=30+75=105
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Ta có:
  hat{ A} + hat{D} =180^o ( Tính chất của hình thang)
  hat{ 3D} + hat{D} = 180^o ( Vì hat{A} = hat{3D})
  hat{ 4D}                = 180^o
  hat{D}                  = 180^o : 4 = 45^o
  ⇒ hat{A} = 45^o . 3 = 135^o
  Lại có:
  hat{B} + hat{C} = 180^o( Tính chất của hình thang)
  hat{B} – hat{C} = 30^o
  ⇒hat{B} = (180^o + 30^o) : 2 =  105^o
  hat{C} = 105^o – 30^o = 75^o
  Vậy hat{A} = 135^o , hat{B} = 105^o , hat{C} = 75^o , hat{D} = 45^o
   

  toan-lop-8-tinh-cac-goc-hinh-thang-abcd-ab-cd-biet-a-3d-va-b-c-30

  Trả lời

Viết một bình luận