Toán Lớp 6: (2x – 3 ) ³ = 125 giúp em vs ạ

Toán Lớp 6: (2x – 3 ) ³ = 125
giúp em vs ạ

TRẢ LỜI

Viết một bình luận