Toán Lớp 8: Tính x(x+1)²-(x-2)(x²+2x+4) Giải chi tiết giúp em

By Thanh Hùng

Toán Lớp 8: Tính
x(x+1)²-(x-2)(x²+2x+4)
Giải chi tiết giúp em

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tính x(x+1)²-(x-2)(x²+2x+4) Giải chi tiết giúp em”

 1. x(x+1)²-(x-2)(x²+2x+4)
  =x(x+1)²-(x-2)(x²+2.x+2²)
  – Áp dụng hằng đẳng thức số $7$ : A³-B³=(A-B)(A²+AB+B²)
  – Áp dụng hằng đẳng thức số $1$ : (A+B)²=A²+2AB+B²
  =x(x²+2x+1)-x³+2³
  =x³+2x²+x-x³+8
  =(x³-x³)+(2x²+x+8)
  =0+2x²+x+8
  =2x^2 +x +8

  Trả lời

Viết một bình luận