Toán Lớp 7: Trên cạnh Ax và Ấy của góc xAy ,lần lượt B và C sao cho AB = AC. Vẽ tia Bt vuông góc Ax và cắt Ấy ở H. Vẽ tia Cz vuông góc Ấy và cắt Ax

By Thảo

Toán Lớp 7: Trên cạnh Ax và Ấy của góc xAy ,lần lượt B và C sao cho AB = AC. Vẽ tia Bt vuông góc Ax và cắt Ấy ở H. Vẽ tia Cz vuông góc Ấy và cắt Ax ở E. số sánh ∆ABH VÀ ∆AEC

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Trên cạnh Ax và Ấy của góc xAy ,lần lượt B và C sao cho AB = AC. Vẽ tia Bt vuông góc Ax và cắt Ấy ở H. Vẽ tia Cz vuông góc Ấy và cắt Ax”

Viết một bình luận