Toán Lớp 7: Số học sinh giỏi của ba lớp 7A; 7B; 7C tỉ lệ thuận với 3; 5; 7. Hỏi số học sinh giỏi của mỗi lớp, biết số học sinh giỏi lớp 7C nhiều hơ

By Cẩm Thúy

Toán Lớp 7: Số học sinh giỏi của ba lớp 7A; 7B; 7C tỉ lệ thuận với 3; 5; 7. Hỏi số học sinh giỏi của mỗi lớp, biết số học sinh giỏi lớp 7C nhiều hơn số học sinh giỏi lớp 7A là 12 học sinh?
giúp em với ạ!
Em cảm ơn

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Số học sinh giỏi của ba lớp 7A; 7B; 7C tỉ lệ thuận với 3; 5; 7. Hỏi số học sinh giỏi của mỗi lớp, biết số học sinh giỏi lớp 7C nhiều hơ”

 1. Gọi số học sinh giỏi của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (x, y, z>0), (học sinh)
  Vì số học sinh giỏi của lớp 7C nhiều hơn số học sinh giỏi của lớp 7A là 12 học sinh nên ta có:
  z-x= 12
  Vì số học sinh giỏi của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 3; 5; 7 nên ta có:
  x/3=y/5=z/7
  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/3=y/5=z/7=$\frac{z-x}{7-3}$ = 12/4= 3
  Suy ra:
  x= 3.3= 9
  y= 3.5= 15
  z= 3.7= 21
  Vậy số học sinh giỏi của 3 lớp lần lượt là 9; 15; 21 học sinh
  @Nacutephomaique:>

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh giỏi 3 lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là x;y;z (x;y;z ∈ N** ;z>x)
  Theo đề bài, ta có :
  Số Học sinh giỏi lớp 7C hơn lớp 7A là 12 học sinh nên z – x=12
  Số học sinh giỏi của ba lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với các số 3;5;7 
  Ta có:
  frac{x}{3} = frac{y}{5} = frac{z}{7}
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  frac{x}{3} = frac{y}{5} = frac{z}{7} = frac{z-x}{7-3} = 12/4 = 3
  Do đó:
  frac{x}{3} = x = 3.3 = 9
  frac{y}{5} = y = 3.5 = 15
  frac{z}{7} = z = 3.7 = 21
  Vậy số học sinh giỏi lớp 7A,7B và 7C lần lượt là 9; 15 ; 21 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận