Toán Lớp 6: Giải hộ mình câu này Câu1:Cho tập hợp B = { x thuộc số tự nhiên | 10 ≤ x ≤ 13 } . Chọn khẳng định đúng A. 10 thuộc B B. 11 không t

By Huyền Thư

Toán Lớp 6: Giải hộ mình câu này
Câu1:Cho tập hợp B = { x thuộc số tự nhiên | 10 ≤ x ≤ 13 } . Chọn khẳng định đúng
A. 10 thuộc B
B. 11 không thuộc B
C. 13 thuộc B
D. 15 thuộc B

Giải hộ và giải thích vì sao hộ mình cảm ơn

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Giải hộ mình câu này Câu1:Cho tập hợp B = { x thuộc số tự nhiên | 10 ≤ x ≤ 13 } . Chọn khẳng định đúng A. 10 thuộc B B. 11 không t”

Viết một bình luận