Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giải hộ mình câu này Câu1:Cho tập hợp B = { x thuộc số tự nhiên | 10 ≤ x ≤ 13 } . Chọn khẳng định đúng A. 10 thuộc B B. 11 không t

Toán Lớp 6: Giải hộ mình câu này
Câu1:Cho tập hợp B = { x thuộc số tự nhiên | 10 ≤ x ≤ 13 } . Chọn khẳng định đúng
A. 10 thuộc B
B. 11 không thuộc B
C. 13 thuộc B
D. 15 thuộc B

Giải hộ và giải thích vì sao hộ mình cảm ơn

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  A hoặc C
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  B = { x  ∈ N | 10 ≤ x ≤ 13 }
  → x = { 10; 11; 12; 13 }
  → Chọn A hoặc C

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )