Toán Lớp 12: Tìm `m` để hàm số `y =(mx² +m+1)/(mx+1)` đồng biến trên khoảng `(0;+ \infty)`

By Lan Lan

Toán Lớp 12: Tìm m để hàm số y =(mx² +m+1)/(mx+1) đồng biến trên khoảng (0;+ \infty)

0 bình luận về “Toán Lớp 12: Tìm `m` để hàm số `y =(mx² +m+1)/(mx+1)` đồng biến trên khoảng `(0;+ \infty)`”

 1. Giải đáp: hahahahahahah
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sai làm con pố Cường. =(((((
  TXĐ: D=RR \\ {-1/m}
  y’=(m^2x^2+2mx-m^2-m)/((mx+1)^2)
  TH1: m=0 => y’=0 => Không thỏa mãn.
  TH2: m ne 0
  Hàm số đồng biến trên (0;+oo)<=> y’>0<=>{(m^2x^2+2mx-m^2-m>0\ (1)),(-1/m notin (0;+oo)):}
  <=> {(\Delta’=m^2+m^2 (m^2+m)<0\ (VN)),(m>0):}
  Vậy không có m thỏa mãn.

  Trả lời

Viết một bình luận