Toán Lớp 8: tìm Min: E=2x^2+9y^2-6xy-6x-12y+2004

By Thanh Hương

Toán Lớp 8: tìm Min: E=2x^2+9y^2-6xy-6x-12y+2004

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm Min: E=2x^2+9y^2-6xy-6x-12y+2004”

 1. Giải đáp:
  \[{E_{\min }} = 1975 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 5\\
  y = \dfrac{7}{3}
  \end{array} \right.\]
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  \(\begin{array}{l}
  E = 2{x^2} + 9{y^2} – 6xy – 6x – 12y + 2004\\
   = \left( {{x^2} – 6xy + 9{y^2}} \right) + \left( {4x – 12y} \right) + \left( {{x^2} – 10x + 25} \right) + 1979\\
   = \left[ {{x^2} – 2.x.3y + {{\left( {3y} \right)}^2}} \right] + 4.\left( {x – 3y} \right) + \left( {{x^2} – 2.x.5 + {5^2}} \right) + 1979\\
   = {\left( {x – 3y} \right)^2} + 4.\left( {x – 3y} \right) + {\left( {x – 5} \right)^2} + 1979\\
   = \left[ {{{\left( {x – 3y} \right)}^2} + 4.\left( {x – 3y} \right) + 4} \right] + {\left( {x – 5} \right)^2} + 1975\\
   = \left[ {{{\left( {x – 3y} \right)}^2} + 2.\left( {x – 3y} \right).2 + {2^2}} \right] + {\left( {x – 5} \right)^2} + 1975\\
   = {\left[ {\left( {x – 3y} \right) + 2} \right]^2} + {\left( {x – 5} \right)^2} + 1975\\
   = {\left( {x – 3y + 2} \right)^2} + {\left( {x – 5} \right)^2} + 1975\\
  {\left( {x – 3y + 2} \right)^2} \ge 0,\,\,\,\,\forall x,y\\
  {\left( {x – 5} \right)^2} \ge 0,\,\,\,\forall x\\
   \Rightarrow {\left( {x – 3y + 2} \right)^2} + {\left( {x – 5} \right)^2} + 1975 \ge 1975,\,\,\,\,\forall x,y\\
   \Rightarrow E \ge 1975,\,\,\,\forall x,y\\
   \Rightarrow {E_{\min }} = 1975 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {\left( {x – 3y + 2} \right)^2} = 0\\
  {\left( {x – 5} \right)^2} = 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x – 3y + 2 = 0\\
  x = 5
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 5\\
  y = \dfrac{7}{3}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)
  Vậy \({E_{\min }} = 1975 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 5\\
  y = \dfrac{7}{3}
  \end{array} \right.\)

  Trả lời

Viết một bình luận