Toán Lớp 9: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng có phương trình y=1,5x+2 (d) và y=0,5x+3 (d’) .Gọi A(xA,yA) là giao điểm của (d) và (d’)

By Nhã Hồng

Toán Lớp 9: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng có phương trình y=1,5x+2 (d) và y=0,5x+3 (d’) .Gọi A(xA,yA) là giao điểm của (d) và (d’)

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng có phương trình y=1,5x+2 (d) và y=0,5x+3 (d’) .Gọi A(xA,yA) là giao điểm của (d) và (d’)”

Viết một bình luận