Toán Lớp 3: Một phép chia hết cho số chia là 8, chương bằng 117.Nếu số bị chia giảm đi 56 đơn vị và giữ nguyên số chia thì thương của phép chia mớ

By Audrey

Toán Lớp 3: Một phép chia hết cho số chia là 8, chương bằng 117.Nếu số bị chia giảm đi 56 đơn vị và giữ nguyên số chia thì thương của phép chia mới bằng bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Một phép chia hết cho số chia là 8, chương bằng 117.Nếu số bị chia giảm đi 56 đơn vị và giữ nguyên số chia thì thương của phép chia mớ”

Viết một bình luận