Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tìm 2 phân số có tử số cùng là 1 và mẫu số là 2 số tự nhiên liên tiếp sao cho 7/2011 nằm giữa 2 phân số đó.

Toán Lớp 5: Tìm 2 phân số có tử số cùng là 1 và mẫu số là 2 số tự nhiên liên tiếp sao cho 7/2011 nằm giữa 2 phân số đó.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi phân số thứ nhất là 1/a
  Phân số thứ hai là 1/b
  Theo đề bài ta có:
  frac{1}{a} ≤ frac{7}{2011} ≤ frac{1}{b} 
  Muốn so sánh ta cần để frac{7}{2011} có tử số cũng phải =1
  ⇒ frac{7}{2011} = frac{1}{287,285}
  Do 2011 : 7 ≈ 287,285714285714 nên mình chỉ lấy ba chữ số ở phần thập phân thôi nhé!
  Tiếp tục ta có:
  frac{1}{a} ≤ frac{1}{287,285} ≤ frac{1}{b}
  Tử số đều bằng 1 nên ta gạch bỏ.
  ⇒ a≤ 287,285 ≤ b
  Mà 287 ≤ 287,285 ≤ 288
  Suy ra: frac{1}{287} ≤ frac{1}{287,285} ≤ frac{1}{288}
  Hay frac{1}{287} ≤ frac{7}{2011} ≤ frac{1}{288}
   

 2. Giải đáp:
  1/287 và 1/288
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi a là mẫu phân số thứ nhất.
   Gọi b là mẫu phân số thứ hai.
  ⇒ 1/a < 7/2011 < 1/b
  – Để tìm a và b thì ta cần đưa tử số 7 về tử số 1 bằng cach chia cả tử và mẫu của phân số 7/2011 cho 7
  → 7/2011 = 1/(287,285) (2011 : 7 ≈ 287,2857142857143 nhưng ta chỉ lấy ở hàng thập phân 3 chữ số)
  ⇒ 1/a < 1/(287,285) < 1/b
  → a và b là 2 số tự nhiên liên tiếp 
  ⇒ a = 287 ; b = 288 (287 < 287,285 < 288)
  ⇒ 1/287 < 1/(287,285) < 1/288
  ⇒ Hai phân số cần tìm là: 1/287 và 1/288

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )