Toán Lớp 4: 3. Aiden và Beck khởi hành cùng lúc và cùng một điểm trên đường chạy tròn dài 360 mét. Chúng chuyển động ngược chiều với vận tốc lần lư

By Hồng

Toán Lớp 4: 3. Aiden và Beck khởi hành cùng lúc và cùng một điểm trên đường chạy tròn dài 360 mét. Chúng chuyển động ngược chiều với vận tốc lần lượt là 10 km / h và 8 km / h. Sau bao nhiêu giây thì họ sẽ gặp nhau?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: 3. Aiden và Beck khởi hành cùng lúc và cùng một điểm trên đường chạy tròn dài 360 mét. Chúng chuyển động ngược chiều với vận tốc lần lư”

 1. Tổng vận tốc hai người đó là:
     10+8 = 18 km/h
  Đổi 360 m = 0,36 km
  Để họ gặp nhau cần số thời gian là:
     0,36 ÷ 18 = 0,02 (giờ)
  Đổi 0,02 giờ = 72 giây
               Đáp số: 72 giây
      
   

  Trả lời

Viết một bình luận