Toán Lớp 8: tìm GTNN của các biểu thức sau: a)9x mũ 2-6x+5

By Ái Hồng

Toán Lớp 8: tìm GTNN của các biểu thức sau: a)9x mũ 2-6x+5

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm GTNN của các biểu thức sau: a)9x mũ 2-6x+5”

 1. Giải đáp + Giải thích các bước giải: 
  a) 9x^2 – 6x + 5
  = (9x^2 – 6x + 1) + 4
  = (3x – 1)^2 – 4
  Ta có: (3x – 1)^2 ≥ 0 $\forall$ x
  ⇒ (3x – 1)^2 + 4 ≥ 4 $\forall$ x
  Vậy: $Min_A$ = 4
  Để A = 4 thì 3x – 1 = 0
  ⇒ 3x = 0 + 1
  ⇒ 3x = 1
  ⇒ x = 1 : 3
  ⇒ x = 1/3

  Trả lời

Viết một bình luận