Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD có AB=5cm AD=3cm . Gọi O là giao điểm của AC và BD a,Tính độ dài đường chéo AC,BD b, Tính độ dài AO,OB,OC,OD c,T

By Lan Anh

Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD có AB=5cm AD=3cm . Gọi O là giao điểm của AC và BD a,Tính độ dài đường chéo AC,BD b, Tính độ dài AO,OB,OC,OD c,Trên DB lấy điểm bất kỳ . Gọi N là điểm đối xứng với A qua M.Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của N trên BC,DC .Chứng minh tứ giác NECF là hình chữ nhật
Cho mình hình vẽ nha

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho hình chữ nhật ABCD có AB=5cm AD=3cm . Gọi O là giao điểm của AC và BD a,Tính độ dài đường chéo AC,BD b, Tính độ dài AO,OB,OC,OD c,T”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a/ Ta có DB² = DA² + AB² = 3² + 5² = 9 + 25 = 34 → DB = √34 cm
        Vì ABCD là hình chữ nhật nên: DB = AC = √34
  b/ O là trung điểm AC ; BD→ OA = OB = OC = OD = AC:2 = √34: 2
  c/ Tứ giác NECF  có ^E = ^C = ^F → NECF có 3 góc vuông nên NECF là hình chữ nhật

  toan-lop-8-cho-hinh-chu-nhat-abcd-co-ab-5cm-ad-3cm-goi-o-la-giao-diem-cua-ac-va-bd-a-tinh-do-dai

  Trả lời

Viết một bình luận