Toán Lớp 6: ba người làm chung một công việc sẽ hoàn thành công việc đó trong 2 giờ 40 phút.Nếu làm riêng một mình thì người thứ nhất phải mất 8 gi

By Ái Linh

Toán Lớp 6: ba người làm chung một công việc sẽ hoàn thành công việc đó trong 2 giờ 40 phút.Nếu làm riêng một mình thì người thứ nhất phải mất 8 giờ mới xong công việc Hỏi nếu người thứ ba làm một mình thì phải mất mấy giờ mới xong công việc?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: ba người làm chung một công việc sẽ hoàn thành công việc đó trong 2 giờ 40 phút.Nếu làm riêng một mình thì người thứ nhất phải mất 8 gi”

 1. Sửa đề: Ba người làm chung một công việc sẽ hoàn thành công việc đó trong 2 giờ 40 phút. Nếu làm riêng một mình thì người thứ nhất phải mất 8 giờ mới xong công việc, người thứ hai mất 12 giờ. Hỏi nếu người thứ ba làm một mình thì phải mất mấy giờ mới xong công việc ?
  Đổi: 2 giờ 40 phút = 8/3 giờ
  Phân số chỉ trong 1 giờ cả ba người làm được số phần công việc là:
  1 : 8/3 = 3/8 (công việc)
  Phân số chỉ trong 1 giờ người thứ nhất làm được số phần công việc là:
  1 : 8 = 1/8 (công việc)
  Phân số chỉ trong 1 giờ người thứ hai làm được số phần công việc là:
  1 : 12 = 1/12 (công việc)
  Phân số chỉ trong 1 giờ người thứ ba làm được số phần công việc là:
  3/8 – 1/8 – 1/12 = 1/6 (công việc)
  Thời gian nếu người thứ ba làm một mình thì phải mất là:
  1 : 1/6 = 6 (giờ)
  Đáp số: 6 giờ
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!
  @Drew Mclntyre
   

  Trả lời

Viết một bình luận