Toán Lớp 11: Lớp 11a có 10Hs Nam , 12Hs nữ ,lớp 11b có 12Hs nam ,10Hs nữ .có bao nhiêu cách chọn mỗi lớp hai học sinh sao cho cả nam và nữ

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 11: Lớp 11a có 10Hs Nam , 12Hs nữ ,lớp 11b có 12Hs nam ,10Hs nữ .có bao nhiêu cách chọn mỗi lớp hai học sinh sao cho cả nam và nữ

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Lớp 11a có 10Hs Nam , 12Hs nữ ,lớp 11b có 12Hs nam ,10Hs nữ .có bao nhiêu cách chọn mỗi lớp hai học sinh sao cho cả nam và nữ”

Viết một bình luận