Toán Lớp 8: Tìm cạnh hình vuông biết đường chéo =4 cm

Toán Lớp 8: Tìm cạnh hình vuông biết đường chéo =4 cm

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi cạnh hình vuông là a, đường chéo hình vuông là b
  theo đề bài có:
  a^2 +a^2 =b^2
  =>2a^2 =b^2
  Thay b=4
  =>2.a^2 =4^2
  =>a^2 =4^2 :2
  =>a^2 =8
  =>a= \sqrt{8}
  Vậy độ dài của cạnh hình vuông là sqrt{8} cm
  (Bài tham khảo)

  Trả lời

Viết một bình luận