Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB < AC và tia phân giác của ????" cắt BC tại D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB a) Chứng minh DB = DE =--

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB < AC và tia phân giác của ????" cắt BC tại D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB a) Chứng minh DB = DE ----- giúp với ạ, không cần vẽ hình đâu nhé

TRẢ LỜI

Viết một bình luận