Toán Lớp 8: Rút gọn phân thức sau: 3x+2-4.(3x-2)+10x+8 ____________________ (3x-2).(3x+2)

By Quỳnh Ngân

Toán Lớp 8: Rút gọn phân thức sau:
3x+2-4.(3x-2)+10x+8
____________________
(3x-2).(3x+2)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Rút gọn phân thức sau: 3x+2-4.(3x-2)+10x+8 ____________________ (3x-2).(3x+2)”

Viết một bình luận