Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết x/4=y/-10 và x+2y=12

By Lan Anh

Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết
x/4=y/-10 và x+2y=12

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết x/4=y/-10 và x+2y=12”

 1. Giải đáp và lời giải

  x/4=y/(-10) và x+2y=12

  Áp dụng tính của tỉ lệ thức, ta có:

  x/4=y/(-10)=(x+2y)/(4+2.(-10))=12/-16=-3/4

  Suy ra: $\begin{cases} \dfrac{x}{4}=-\dfrac{3}{4}⇒x=-3\\\dfrac{y}{-10}=-\dfrac{3}{4}⇒y=-\dfrac{3}{4}.(-10)=\dfrac{15}{2} \end{cases}$

  Mà x,y\inZZ

  Vậy không có giá trị x,y nào thỏa mãn bài toán.

  Trả lời

Viết một bình luận