Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết x/4=y/-10 và x+2y=12

Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên x,y biết
x/4=y/-10 và x+2y=12

Comments ( 2 )

 1. thay x=y/-10 ta có y/-10+2*y=12

  <=>y/-10+(20*y)/-10=12

  <=>(21*y)/-10=12

  <=>21*y=-120

  <=>y=-40/7

  <=>x/4=-4/7

  <=>x=-16/7

  xin hay nhất nếu đúng ạ :3

   

 2. Giải đáp và lời giải

  x/4=y/(-10) và x+2y=12

  Áp dụng tính của tỉ lệ thức, ta có:

  x/4=y/(-10)=(x+2y)/(4+2.(-10))=12/-16=-3/4

  Suy ra: $\begin{cases} \dfrac{x}{4}=-\dfrac{3}{4}⇒x=-3\\\dfrac{y}{-10}=-\dfrac{3}{4}⇒y=-\dfrac{3}{4}.(-10)=\dfrac{15}{2} \end{cases}$

  Mà x,y\inZZ

  Vậy không có giá trị x,y nào thỏa mãn bài toán.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh