Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Viết tiếp vào chổ chấm cho phân số 21/32 tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy mẫu số của phân số đã cho cộng với số tự nhiên đó và giữ n

Toán Lớp 4: Viết tiếp vào chổ chấm cho phân số 21/32 tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy mẫu số của phân số đã cho cộng với số tự nhiên đó và giữ nguyên tử số ta được một phân số mới bằng phân số 7/15

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Ta có 
  Như vậy khi lấy mẫu số của phân số đã cho cộng với số tự nhiên đó và giữu nguyên tử số,ta được $1$ phân số mới bằng phân số  nên mẫu số mới khi đó bằng $45$
  Số tự nhiên cần tìm là:
      $45$ – $32$ = $13$
                Đáp số: $13$ 
   

 2. $\text{Tử số cũ gấp 3 lần tử số mới.}$
  $\text{⇒ Mẫu số cũ. cũng sẽ gấp 3 lần mẫu số mới.}$
  $\text{Số tự nhiên đó là:}$
  $\text{15 × 3 – 32 = 13}$
  $\text{Đáp số: 13}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh