Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức 2x^2 (-3x^3+2x^2 +x-1)+2x(x^2-3x+1)

Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức 2x^2 (-3x^3+2x^2 +x-1)+2x(x^2-3x+1)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2x^2 (-3x^3 + 2x^2 + x – 1) + 2x( x^2 – 3x + 1 )
  = -6x^5 + 4x^4 + 2x^3 – 2x^2 + 2x^3 – 6x^2 + 2x
  = -6x^5 + 4x^4 + ( 2x^3 + 2x^3 ) + (- 2x^2  – 6x^2 ) + 2x
  = -6x^5 + 4x^4 + 4x^3 – 8x^2 + 2x

  Trả lời

Viết một bình luận