Toán Lớp 5: Câu 5(2 điểm): Lúc 6 giờ 30 phút, một xe máy khởi hành từ A đi đến B với vận tốc 45km/giờ. Không lâu sau, một ô tô cũng khởi hành từ A

By Ái Hồng

Toán Lớp 5: Câu 5(2 điểm): Lúc 6 giờ 30 phút, một xe máy khởi hành từ A đi đến B với vận tốc 45km/giờ. Không lâu sau, một ô tô cũng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc 60 km/giờ. Quãng đường AB dài 270 km.
a.,Nếu ô tô xuất phát sau xe máy 1 giờ thì ô tô sẽ đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ? b, Muốn ô tô và xe máy đến B cũng một lúc thì ô tô phải xuất phát lúc mấy giờ?
Viết một bình luận