Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử ( chi tiết) 2(x+5)-x(x+5)

By Uyên Thi

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử ( chi tiết)
2(x+5)-x(x+5)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử ( chi tiết) 2(x+5)-x(x+5)”

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    2(x+5)-x(x+5)
    =(2-x)(x+5)
    – Áp dụng phương pháp đặt nhân tử chung. Cụ thể trong bài nhân tử chung là x+5. Còn lại ta nhóm 2 và -x vào thành một nhân tử mới. 

    Trả lời

Viết một bình luận