Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử ( chi tiết) 2(x+5)-x(x+5)

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử ( chi tiết)
2(x+5)-x(x+5)

Comments ( 2 )

 1. 2(x+5)-x(x+5)
  =(x+5)(2-x)
  to Ta thấy có (x+5) chung , đặt trước .
  to Nhóm 2 và -x vào một nhóm . 

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2(x+5)-x(x+5)
  =(2-x)(x+5)
  – Áp dụng phương pháp đặt nhân tử chung. Cụ thể trong bài nhân tử chung là x+5. Còn lại ta nhóm 2 và -x vào thành một nhân tử mới. 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )