Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) xy – 4x b) x 2 + 2xy + y 2 – 9 c) (4x 2 + 1) 2 + 8

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a) xy – 4x
b) x 2 + 2xy + y 2 – 9
c) (4x 2 + 1) 2 + 8

Comments ( 2 )

 1. a)xy-4x
  =x(y-4)
  => Nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung
  b)x^2 + 2xy+y^2 -9
  =(x²+2xy+y²)-9
  – Áp dụng hằng đẳng thức số $1$ : (A+B)²=A²+2AB+B²
  =(x+y)²-3²
  – Áp dụng hằng đẳng thức số $3$ : A²-B²=(A-B)(A+B)
  =(x+y-3)(x+y+3)
  c)(4x²+1)²+8
  =(4x²+1)(4x²+1)+8
  =4x²(4x²+1)+1(4x²+1)+8
  =16x⁴+4x²+4x²+1+8
  =16x⁴+8x²+9
  =16x^4 +16x^3 +12x^2 -16x^3 -16x^2 -12x+12x^2 +12x+9
  =4x^2 (4x^2 +4x +3)-4x(4x^2 +4x +3) +3(4x^2 +4x+3)
  =(4x^2 -4x+3)(4x^2 +4x+3)
  => Áp dụng phương pháp: Tách hạng tử, nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a)^{}$
  $xy-4x^{}$
  $=x(y-4)^{}$
  $b)^{}$
  $x^2+2xy+y^2-9^{}$
  $=(x^2+2xy+y^2)-9^{}$
  $=(x+y)^2-3^{2}$
  $=(x+y+3)(x+y-3)^{}$
  -> Áp dụng hđt số 1: $(a+b)^2=a^2+2ab+b^{2}$
  -> Áp dụng hđt số 3: $a^2-b^2=(a+b)(a-b)^{}$
  câu c bạn xem có sai đề ko ạ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )