Toán Lớp 2: Để ủng hộ cấc bạn vùng lũ lụt, lớp 2A quyên góp được 83 quyển sách, lớp 2B quyên góp được ít hơn lớp 2A là 18 quyển sách. Hỏi lớp 2B q

Toán Lớp 2: Để ủng hộ cấc bạn vùng lũ lụt, lớp 2A quyên góp được 83 quyển sách, lớp 2B quyên góp được ít hơn lớp 2A là 18 quyển sách. Hỏi lớp 2B quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

0 bình luận về “Toán Lớp 2: Để ủng hộ cấc bạn vùng lũ lụt, lớp 2A quyên góp được 83 quyển sách, lớp 2B quyên góp được ít hơn lớp 2A là 18 quyển sách. Hỏi lớp 2B q”

 1.                                                             Bài giải
  Lớp 2B  quyên góp đuọc số quyển sách là:
               83 – 18 = 65(quyển)
                           Đáp số : 65 quyển sách
                                    Mình xin câu trả lời hay nhất????
  @luonghoangngan123
  #The Achievers

  Trả lời

Viết một bình luận