Toán Lớp 5: 7 tấn 23kg==-tấn 4dm2 7cm2=-…m2

Toán Lớp 5: 7 tấn 23kg=…………….tấn
4dm2 7cm2=…….m2

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 7 tấn 23kg==-tấn 4dm2 7cm2=-…m2”

Viết một bình luận