Toán Lớp 5: mua 12 quyển vở hết 36 000 đồng.mua 25 quyển vở như thế hết số tiền là

Toán Lớp 5: mua 12 quyển vở hết 36 000 đồng.mua 25 quyển vở như thế hết số tiền là

0 bình luận về “Toán Lớp 5: mua 12 quyển vở hết 36 000 đồng.mua 25 quyển vở như thế hết số tiền là”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải:
  Mua 1 quyển vở hết số nghìn đồng là:
  36000:12=3000(đồng)
  Mua 25 quyển hết số tiền là:
  3000×25=75000(đồng)
  Đáp số:75000 đồng
   
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mua 1 quyển vở hết số tiền là:
  36000:12=3000 (đồng)
  Mua 25 quyển vở hết số tiền là:
  3000xx25=75000 (đồng) 
  Đáp số: 75000 đồng

Viết một bình luận