Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của BC, AB, AC. a) Chứng minh tứ giác ANMP là hình chữ nhật. b) Lấy

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của BC, AB, AC.
a) Chứng minh tứ giác ANMP là hình chữ nhật.
b) Lấy điểm E đối xứng với điểm M qua điểm N. Chứng minh AE = EB = BM = MA.

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của BC, AB, AC. a) Chứng minh tứ giác ANMP là hình chữ nhật. b) Lấy”

Viết một bình luận