Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của BC, AB, AC. a) Chứng minh tứ giác ANMP là hình chữ nhật. b) Lấy

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của BC, AB, AC.
a) Chứng minh tứ giác ANMP là hình chữ nhật.
b) Lấy điểm E đối xứng với điểm M qua điểm N. Chứng minh AE = EB = BM = MA.

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
    hâhahhaha
    okeh
    dồái mồ
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình