Toán Lớp 8: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là (x ²+2x+3) m ². Nếu chiều rộng hình chữ nhật là x+2 (m) a. Hãy viết biểu thức tính chiều dài

By Thanh THương

Toán Lớp 8: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là (x ²+2x+3) m ². Nếu chiều rộng hình chữ nhật là x+2 (m)
a. Hãy viết biểu thức tính chiều dài mảnh đất

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là (x ²+2x+3) m ². Nếu chiều rộng hình chữ nhật là x+2 (m) a. Hãy viết biểu thức tính chiều dài”

Viết một bình luận