Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 100 đến 200 học sinh. Khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều vừa đủ không thừa

By Bích Hằng

Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 100 đến 200 học sinh. Khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều vừa đủ không thừa một ai. Tính số học sinh khối 6 của trường đó ?
Viết một bình luận