Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 100 đến 200 học sinh. Khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều vừa đủ không thừa

Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 100 đến 200 học sinh. Khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều vừa đủ không thừa một ai. Tính số học sinh khối 6 của trường đó ?

TRẢ LỜI

 1. Gọi số học sinh của trường đó là a(học sinh),a thuộc N*
  Khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều vừa đủ không thừa một ai nên
  a chia hết 12;15;18
  100<_a<_200
  Nên a là BC(12,15,18)
  12=2^2.3
  15=3.5
  18=2.3^2
  BCNN(12,15,18)=2^2.3^2.5=4.9.5=36.5=180
  BC(12,15,18)=B(180)={0;180;360;540}
  Vì số học sinh của trường đó từ 100 đến 200 học sinh nên trường đó có tất cả 180 học sinh
  Vậy a=180 
  Vậy trường đó có 180 học sinh 
    
  Xin hay nhất Ạ

  Trả lời
 2. 12 = 2^2 . 3
  15 = 3 . 5
  18 = 2 . 3^2
  BCNN (12,15,18) = 2^2 . 3^2 . 5 = 180 
  Vậy số học sinh kối 6 của trường đó là : 180 ( HS )
  * Lí do tìm BCNN mà không tìm ƯCLN là:
  – Vì khi xếp thành 12,15,18 hàng thì số học sinh thì chia hết chứng tỏ nó phải là bội.
  – Và đề cho biết rằng số học sinh khoảng từ 100 đến 200 học sinh, mà nếu ta đi tìm ước thì sẽ không đủ số học sinh mà đề yêu cầu
  Hok tốt ~
  #Zynn_2k?
  Cho mình xin 5* và ctrlhn!
   

  Trả lời

Viết một bình luận