Toán Lớp 6: chứng minh rằng 17^5+24^4 -13^21 chia hết cho 10

By Hoàng Hà

Toán Lớp 6: chứng minh rằng 17^5+24^4 -13^21 chia hết cho 10

0 bình luận về “Toán Lớp 6: chứng minh rằng 17^5+24^4 -13^21 chia hết cho 10”

 1. Trả lời:
  $\text{Ta có:}$
  17^5=17^4 .17=(…1).17=(…7)
  24^4=(…6)
  13^21=13^20 .13=(…1).13=(…3)
  <=>17^5+24^4-13^21=(…7)+(…6)-(…3)=(…0)
  $\text{Vì các số có chữ số tận cùng là 0 luôn chia hết cho 10}$
  =>17^5+24^4-13^21=(…7)+(…6)-(…3)=(…0) \vdots 10
  =>17^5+24^4-13^21 \vdots 10

  Trả lời
 2. Ta có :
  17^5 = 17^4 . 17 = \overline{…1} . 17 = \overline{…7}
  24^4 = \overline{…6}
  13^21 = 13^20 . 13 = \overline{…1} . 13 = \overline{…3}
  Vậy :
  17^5 + 24^4 – 13^21
  = \overline{…7} + \overline{…6} – \overline{…3}
  = \overline{…3} – \overline{…3}
  = \overline{…0} \vdots 10
  Vậy 17^5 + 24^4 – 13^21 \vdots 10
  #dtkc

  Trả lời

Viết một bình luận