Toán Lớp 8: . Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 35 phút với vận tốc 36 km/h. Đến 11 giờ 5 phút, một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km

Toán Lớp 8: . Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 35 phút với vận tốc
36
km/h. Đến 11 giờ 5 phút, một ô tô
cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc
54
km/h. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ? (L2)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{Giải}$
  Thời gian ô tô thứ nhất đi trước ô tô thứ 2 là : 
  11 giờ 5 phút – 8 giờ 35 phút = 2 giờ 30 phút 
  2 giờ 30 phút = 2,5 giờ 
  Quãng đường xe máy đi trước ô tô là :  
  36 . 2,5 = 90 (km) 
  Sau mỗi giờ ô tô gần xe máy thêm số km là : 
  54 – 36 = 18 (km) 
  Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là : 
  90 ÷ 18 = 5 (giờ) 
  Ô tô đuổi kịp xe máy lúc : 
  11 giờ 5 phút + 5 giờ = 16 giờ 5 phút
  $\text{Nocopy}$ 
  $\textit{@gladbach}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Chúc bạn học tốt
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 8 giờ 35 phút =8,58(3) h
         11 giờ 5 phút =11,08(3) h
  Gọi x (h) là thời gian ô tô đi đến lúc đuổi kịp xe máy kể từ khi xe ô tô khởi hành (x>0)
  Thời gian xe máy đi từ khi xe máy khởi hành đến lúc ô tô khởi hành là:
   11,08-8,58=2,5 (h)
  →Quãng đường xe máy đi được từ khi xe máy khởi hành đến lúc ô tô khởi hành là:
   2,5 . 36=90(km)
  Do một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 35 phút với vận tốc 36 km/h, đến 11 giờ 5 phút, một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/h nên ta có pt:
  90+36x=54x 
  ⇔18x=90
  ⇒ x= 5 (h) (t/m đkxđ)
  vậy ô tô đuổi kịp xe máy lúc 16h 5 phút
  kimlien123
  xin ctlhn

  Trả lời

Viết một bình luận