Toán Lớp 5: 1. Đặt tính rồi tính : 35,72 : 14,6 Nhanh lên ạ , mik cần gấp lắm

Toán Lớp 5: 1. Đặt tính rồi tính :
35,72 : 14,6
Nhanh lên ạ , mik cần gấp lắm

TRẢ LỜI

Viết một bình luận