Toán Lớp 9: 6√2-4 12√10-16√4 6√6-27 các bạn giúp mình các câu này với .Mình cảm ơn các bạn nhiều !

Toán Lớp 9: 6√2-4
12√10-16√4
6√6-27
các bạn giúp mình các câu này với .Mình cảm ơn các bạn nhiều !

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   a, 6\sqrt{2} -4
  = 2.3.\sqrt{2} -2.2
  = 2(3\sqrt{2} -2)
  b, 12\sqrt{10} – 16\sqrt{4}
  = 12\sqrt{10} -16.2
  = 4.3\sqrt{10} – 4.8
  = 4(3\sqrt{10} -8)
  c, 6\sqrt{6} -27
  = 3.2 \sqrt{6} -3.9
  = 3(2\sqrt{6} -9)

  Trả lời

Viết một bình luận