Toán Lớp 8: mong mn giúp đỡ bn A có 182 câu bài tập gv cho về nhà làm. Trong khi đó gv của bn A giao thời gian từ ngày 30/6/2021 đến hết ngày 11/7/

Toán Lớp 8: mong mn giúp đỡ
bn A có 182 câu bài tập gv cho về nhà làm. Trong khi đó gv của bn A giao thời gian từ ngày 30/6/2021 đến hết ngày 11/7/2021 là phải có bài tập nộp cho gv
vậy TRUNG BÌNH MỖI NGÀY bn A cần phải làm bao nhiêu bài tập để đúng hạn là có bài nộp và nhẹ cho việc dồn nhiều bài vào một ngày

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   $15$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Từ ngày 30/6/2021 đến hết ngày 11/7/2021 thì tổng số ngày trải qua là : $12$ ngày
  Trung bình mỗi ngày bạn A phải làm là:
  $182:12≈15$ bài mỗi ngày
  Vậy bạn A cần làm ít nhất là $15$ bài mỗi ngày để có bài nộp đúng hạn

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Gv giao từ ngày 30/6 -> 11/7 thì => sẽ có 12 ngày cho bạn A làm btvn 
  Mà bạn a có 182 btvn 
  => 182 : 12 = 15,16 (bài)
  nhưng do là số thập phân làm tròn lên số chẵn là 16 bài/ngày 

  Trả lời

Viết một bình luận