Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: ngày mùng 8 tháng 2 năm 2020 là thứ bẩy .Ngày 1 tháng 4 cùng năm đó là thứ mấy? Mn giải ra giúp em với ạ em cảm ơn

Toán Lớp 3: ngày mùng 8 tháng 2 năm 2020 là thứ bẩy .Ngày 1 tháng 4 cùng năm đó là thứ mấy?
Mn giải ra giúp em với ạ em cảm ơn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Thứ tư – Wednesday
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ngày 8 tháng 3 năm 2020 là Chủ Nhật
  Ngày 8 tháng 4 năm 2020 là Thứ Tư
  Vậy nên lùi đi 1 tuần ngày 1 tháng 4 năm 2020 là Thứ Tư nha

 2. Tháng 2 năm 2020 có 29 ngày
  Tháng 3 năm 2020 có 31 ngày
  Từ 8/2 đến 29/2 có :
  29-8=21 (ngày)
  Từ 8/2 đến 1/4 có :
  21+31+1=53 (ngày)
  1 tuần có 7 ngày
  53:7=7 (dư 4)
  ⇒ Ngày 1/4 là thứ sau thứ 7 là 4 ngày
  ⇒ Ngày 1/4 là thứ 4

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )