Toán Lớp 6: tìm khoảng cách giữa 2 điểm a b biết a=-2010;b=2011

Toán Lớp 6: tìm khoảng cách giữa 2 điểm a b biết a=-2010;b=2011

TRẢ LỜI

Viết một bình luận