Toán Lớp 9: hai ông kỳ co và eo gió chung vốn mở một công ty (tên là thu hân) chuyên sản xuất giầy thể thao. ông kỳ co góp 180 tỷ đồng, ông eo gió

Toán Lớp 9: hai ông kỳ co và eo gió chung vốn mở một công ty (tên là thu hân) chuyên sản xuất giầy thể thao. ông kỳ co góp 180 tỷ đồng, ông eo gió góp 10% tổng số vốn của công ty. tháng sau ông kỳ co rút một số vốn để đầu tư vào công ty khác. ông eo gió đầu tư thêm vốn vào công ty thu hân bằng số vốn của ông kỳ co rút ra. lúc này ông eo gió góp 20% tổng số vốn của công ty. tính số vốn còn lại của ông kỳ co ở công ty thu hân.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   200/3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số vốn ban đầu của công ti là:
  180/0,9 = 200 tỷ
  Gọi số tiền ông EO gió thêm là: x (tỷ) với X >0 :
        Ta có : x/200+x = 0,25
  => x = 200/3 (TM)
  Vậy số tiền ông Eo gió thêm là : 200/3 tỷ
  *CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA

  Trả lời

Viết một bình luận