Toán Lớp 8: hình vuông có dt =1cm2 thì có chu vi làbn

Toán Lớp 8: hình vuông có dt =1cm2 thì có chu vi làbn

0 bình luận về “Toán Lớp 8: hình vuông có dt =1cm2 thì có chu vi làbn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi cạnh hình vuông là x ta có
  x^2 = 1 ( cm^2)
  x^2 = 1^2
  => x = 1
  Vậy cạnh hình vuông là 1
  chu vi hình vuông là:
      1 . 4 = 4 ( cm)
         Đáp số: 4 cm

  Trả lời

Viết một bình luận