Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: hình vuông có dt =1cm2 thì có chu vi làbn

Toán Lớp 8: hình vuông có dt =1cm2 thì có chu vi làbn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi cạnh hình vuông là x ta có
  x^2 = 1 ( cm^2)
  x^2 = 1^2
  => x = 1
  Vậy cạnh hình vuông là 1
  chu vi hình vuông là:
      1 . 4 = 4 ( cm)
         Đáp số: 4 cm

 2. Cạnh hình vuông là :
  1:1=1 ( cm ) 
  Chu vi hình vuông là : 
  1.4=4 ( cm ) 
        Đáp số : 4 cm . 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang