Toán Lớp 6: Bài 4. Rút gọn biểu thức sau: B = -(8 – ab) – (a – 4)(b + 2)

Toán Lớp 6: Bài 4. Rút gọn biểu thức sau: B = -(8 – ab) – (a – 4)(b + 2)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 4. Rút gọn biểu thức sau: B = -(8 – ab) – (a – 4)(b + 2)”

 1. $ – ( 8 – ab ) – ( a – 4 ) ( b + 2 ) $
  $ = -8 + ab – ( ab – 4b ) + ( 2a – 8 ) $ 
  $ = -8 + ab – ab + 4b + 2a – 8 $ 
  $ = ( -8 – 8 ) + ( ab – ab ) + 4b + 2a $ 
  $ = -16 + 4b + 2a = 2 ( -8 + 2b + a ) $

  Trả lời
 2. $\text{B = -(8 – ab) – (a – 4)(b + 2)}$ $\\$ $\text{= −8 + ab – (ab – 4b) + (2a – 8)}$ $\\$ $\text{= -8 + ab – ab + 4b + 2a – 8}$ $\\$ $\text{= (-8 -8) + (ab – ab) + 4b + 2a}$ $\\$ $\text{= -16 + 4b + 2a}$ $\\$ $\text{= 2(-8 + 2b + a)}$

  Trả lời

Viết một bình luận