Toán Lớp 6: 1.tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: -(x -5^2)+10

Toán Lớp 6: 1.tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: -(x -5^2)+10

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 1.tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: -(x -5^2)+10”

Viết một bình luận