Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Một ô tô có thể đi được 92 km với 8 lít xăng. Giả sử nó sử dụng xăng với cùng một tỷ lệ, nó có thể đi được bao xa với 5L xăng? a. 56.5

Toán Lớp 7: Một ô tô có thể đi được 92 km với 8 lít xăng. Giả sử nó sử dụng xăng với cùng một tỷ lệ, nó có thể đi được bao xa với 5L xăng?
a. 56.5 km
b. 57.5 km
c. 58.5 km
d. 59.5 km

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do số kilomet mà ô tô đi được tỉ lệ thuận với số lít xăng nên ta có:
  92/8 = x/5
  Giải biểu thức trên ta có:
  92/8 = x/5
  => x = 92 . 5 : 8
  => x = 57,5
  Vậy có 5 lít xăng thì ô tô đi được 57,5 km.
  Chọn B.
  @Ryan

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )