Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Hình thang ABCD (AB//CD) có E là trung điểm của BC, AED^=90°. Chứng minh rằng DE là tia phân giác của góc D.

Toán Lớp 8: Hình thang ABCD (AB//CD) có E là trung điểm của BC, AED^=90°.
Chứng minh rằng DE là tia phân giác của góc D.

Comments ( 2 )

 1. Gọi F là giao điểm của AE và DC (A,F thuộc hai nửa mặt phẳng bờ BC)

  Xét tam giác EBA và tam giác ECF có góc BEA=góc CEF (2 góc đối đỉnh)

  cạnh EB=cạnh EC (gt)

  góc ABE=góc FCE (2 góc so le trong của AB//CF)

  tam giác ABE= tam giác FCE (c-g-c)

  ==>EA=EF ( 2 cạnh tương ứng)

  => E là trung điểm của AF

  Xét tam giác DAC có DE là đường cao ứng với cạnh AC (góc AED=90o) DE là đường trung tuyến của AC

  tam giác ADC là tam giác cân

  ==>DE là đường phân giác góc D

  Chúc bn học tốt
  Xin 5sao,cảm ơn và hay nhất ạ

 2. Giải đáp:
  $\\$
  Kéo dài AE sao AE cắt DC tại F (F ∈ DC)
  Có : $AB//DC$
  $→ AB//DF$
  -> hat{ABE} = hat{FCE} (2 góc so le trong)
  Có : E là trung điểm của BC
  -> BE=CE
  Xét ΔAEB bà ΔFEC có :
  hat{AEB}=hat{FEC} (2 góc đối đỉnh)
  BE=CE (chứng minh trên)
  hat{ABE} = hat{FCE} (chứng minh trên)
  -> ΔAEB=ΔFEC (góc – cạnh – góc)
  -> AE=FE (2 cạnh tương ứng)
  Xét ΔAED bà ΔFED có :
  hat{AED} = hat{FED}=90^o
  DE chung
  AE=FE (chứng minh trên)
  -> ΔAED=ΔFED (cạnh – góc – cạnh)
  -> hat{ADE} = hat{FDE} (2 góc tương ứng)
  hay DE là tia phân giác của hat{D}

  toan-lop-8-hinh-thang-abcd-ab-cd-co-e-la-trung-diem-cua-bc-aed-90-chung-minh-rang-de-la-tia-phan

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )