Toán Lớp 5: so sánh A=2021+2022/2022+2023 và B=2021/2022+2022/2023 NL:nhanh giúp mik đc ko ạ

By Hải Ngân

Toán Lớp 5: so sánh A=2021+2022/2022+2023 và B=2021/2022+2022/2023
NL:nhanh giúp mik đc ko ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 5: so sánh A=2021+2022/2022+2023 và B=2021/2022+2022/2023 NL:nhanh giúp mik đc ko ạ”

Viết một bình luận