Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AB và BC a) gọi D là điểm đối xứng của A qua N, chứng minh tứ g

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AB và BC
a) gọi D là điểm đối xứng của A qua N, chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật
b)Lấy I là trung điểm của cạnh AC,E là điểm đối xứng của N qua I. Chứng minh tứ giác ANCE là hình thoi

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AB và BC a) gọi D là điểm đối xứng của A qua N, chứng minh tứ g”

Viết một bình luận