Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AB và BC a) gọi D là điểm đối xứng của A qua N, chứng minh tứ g

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AB và BC
a) gọi D là điểm đối xứng của A qua N, chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật
b)Lấy I là trung điểm của cạnh AC,E là điểm đối xứng của N qua I. Chứng minh tứ giác ANCE là hình thoi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang