Toán Lớp 8: Cho ABCD là hình chữ Nhật và Ở là giao điểm của 2 đường chéo . Khẳng định nào sau đây đúng: A. ÁC=BD B.OA=OB=OC=OD C.các đường chéo

Toán Lớp 8: Cho ABCD là hình chữ Nhật và Ở là giao điểm của 2 đường chéo . Khẳng định nào sau đây đúng:
A. ÁC=BD
B.OA=OB=OC=OD
C.các đường chéo AC , BD là các trục đối xứng của hình chữ Nhật đó
D. Hai đường thẳng đi qua trung điểm của 2 cặp cạnh đối là trục đối xứng của hình chữ Nhật đó

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho ABCD là hình chữ Nhật và Ở là giao điểm của 2 đường chéo . Khẳng định nào sau đây đúng: A. ÁC=BD B.OA=OB=OC=OD C.các đường chéo”

Viết một bình luận