Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho ABCD là hình chữ Nhật và Ở là giao điểm của 2 đường chéo . Khẳng định nào sau đây đúng: A. ÁC=BD B.OA=OB=OC=OD C.các đường chéo

Toán Lớp 8: Cho ABCD là hình chữ Nhật và Ở là giao điểm của 2 đường chéo . Khẳng định nào sau đây đúng:
A. ÁC=BD
B.OA=OB=OC=OD
C.các đường chéo AC , BD là các trục đối xứng của hình chữ Nhật đó
D. Hai đường thẳng đi qua trung điểm của 2 cặp cạnh đối là trục đối xứng của hình chữ Nhật đó

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp:
     b á nha
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )