Toán Lớp 8: Bài 4 Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm; AC = 4cm. D là một điểm thuộc cạnh BC; I là trung điểm của cạnh AC, E là điểm đối xứng

Toán Lớp 8: Bài 4 Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm; AC = 4cm. D là một điểm thuộc cạnh BC; I là trung điểm của cạnh AC, E là điểm đối xứng với D qua I.
a) Tứ giác AECD là hình gì? Vì sao?
b) Điểm D ở vị trí nào trên BC thì tứ giác AECD là hình thoi. Tính độ dài cạnh của hình thoi đó.
c) Xác định vị trí của D trên BC để tứ giác AECD là hình chữ nhật

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 4 Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm; AC = 4cm. D là một điểm thuộc cạnh BC; I là trung điểm của cạnh AC, E là điểm đối xứng”

Viết một bình luận