Toán Lớp 7: Phải mất 30 ngày thì 6 nhân viên mới hoàn thành xong một dự án. Hỏi nếu muốn dự án xong sớm trong vòng 10 ngày thì cần huy động bao nhi

Toán Lớp 7: Phải mất 30 ngày thì 6 nhân viên mới hoàn thành xong một dự án. Hỏi nếu muốn dự án xong sớm trong vòng 10 ngày thì cần huy động bao nhiêu nhân viên (biết năng suất làm việc của mỗi nhân viên như nhau) trả lời rõ ràng hộ em vs ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Phải mất 30 ngày thì 6 nhân viên mới hoàn thành xong một dự án. Hỏi nếu muốn dự án xong sớm trong vòng 10 ngày thì cần huy động bao nhi”

 1. Giải đáp:
  #tambip
  Muốn dự án xong sớm trong vòng 10 ngày thì cần huy động số nhân viên là:
         30 . 6 : 10 = 18 (người)
  Vậy muốn dự án xong sớm trong vòng 10 ngày thì cần huy động 18 nhân viên
   

 2. Giải đáp:
  18 nhân viên
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi y là số ngày và x là số nhân viên.
  Vì số ngày và số nhân viên để hoàn thành một dự án nên y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch:
  y=a/x
  Vì 6 nhân viên hoàn thành một dự án mất 30 ngày nên:
  30=a/6
  ->a=30.6=180
  ->x=a/y
  Nếu muốn dự án xong sớm trong vòng 10 ngày thì cần huy động số nhân viên là:
  x=180:10=18  (nhân viên)
  Đáp số: 18 nhân viên

Viết một bình luận